live score bóng đá

Được 100 triệu người dùng tin cậy và được các nhà phân tích trong ngành xác nhận là nhà lãnh đạo, Sophos cung cấp đầy đủ các giải pháp điểm cuối, mã hóa, email, web và NAC đơn giản để triển khai, quản lý và sử dụng.

Bản chất của bảo mật thông tin đã thay đổi mãi mãi. Cách tiếp cận cũ về bảo mật - xác định mã được biết là xấu và ngăn chặn vi phạm chu vi mạng của tổ chức - không còn hoạt động.

Ngoài tường lửa, chống vi-rút và chống thư rác, các tổ chức cần bảo mật trên một số mặt trận bao trùm toàn bộ cơ sở hạ tầng. Chiến lược bảo mật toàn diện đòi hỏi nhiều hơn là chỉ chặn phần mềm độc hại - mã hóa, email, web và các giải pháp kiểm soát truy cập mạng là những điều cần thiết chiến lược.

Các giải pháp mạnh mẽ của chúng tôi triển khai dễ dàng, yêu cầu quản lý tối thiểu và dễ sử dụng. Và tất cả các khách hàng của Sophos đều được hưởng lợi từ SophosLabs, cốt lõi của chuyên môn của họ, có phản ứng nhanh nhất trong ngành đối với các mối đe dọa mới nổi.

Bạn sẽ có thể tập trung vào các nhu cầu của doanh nghiệp của bạn khi biết rằng Sophos đang bảo vệ toàn bộ tổ chức của bạn.
live score bóng đá
Thiết bị tường lửa sophos SG utm firewall chính hãng bảo vệ an ninh mạng cho doanh nghiệp của bạn. Thiết bị tường lửa hãng Sophos gồm các sophos firewall, firewall sophos, sophos utm, sophos antivirus cung cấp thế hệ tường lửa chống mối đe dọa đối với những người có yêu cầu an ninh bảo mật cao.

Sophos FirewallXG, SG series cho văn phòng nhỏ

Sophos XG 85 / 85 Wireless Sophos XG 86 / 86 Wireless
Tường lửa : 3 GBPS Tường lửa : 3 GBPS
NGFW : 310 MBPS NGFW : 310 MBPS
VPN : 225 MBPS VPN : 225 MBPS
IPS : 580 MBPS IPS : 580 MBPS
AV (proxy) : 360 MBPS AV (proxy) : 360 MBPS
Sophos XG 106 / 106 Wireless Sophos XG 115 / 115 Wireless
Tường lửa : 3,5 GBPS Tường lửa : 4 GBPS
NGFW : 480 MBPS NGFW : 1000 MBPS
VPN : 360 MBPS VPN : 490 MBPS
IPS : 970 MBPS IPS : 1220 MBPS
AV (proxy) : 450 MBPS AV (proxy) : 600 MBPS
Sophos XG 125 / 125 Wireless Sophos XG 135 / 135 Wireless
Tường lửa : 6,5 GBPS Tường lửa : 8 GBPS
NGFW : 1100 MBPS NGFW : 1200 MBPS
VPN : 700 MBPS VPN : 1180 MBPS
IPS : 1530 MBPS IPS : 2480 MBPS
AV (proxy) : 700 MBPS AV (proxy) : 1580 MBPS
Sophos SG 105 / 105 Wireless Sophos SG 115 / 115 Wireless
Firewall: 2500 MBPS Firewall: 2700 MBPS
VPN: 325 MBPS VPN: 425 MBPS
IPS: 350 MBPS IPS: 500 MBPS
AV (proxy): 380 MBPS AV (proxy): 500 MBPS

Sophos SG 125 / 125 Wireless Sophos SG 135 / 135 Wireless
Firewall: 3100 MBPS Firewall: 6000 MBPS
VPN: 500 MBPS VPN: 1000 MBPS
IPS: 750 MBPS IPS: 1500 MBPS
AV (proxy): 650 MBPS AV (proxy): 1400 MBPS
Sophos - Sophos XG Firewall | NETSYSTEM CO.,LTD

trực tiếp bóng đá xoivotv

Sophos XG 210 Sophos XG 230
Tường lửa : 16 GBPS Tường lửa : 20 GBPS
NGFW : 2,2 GBPS NGFW : 3 GBPS
VPN : 1,45 GBPS VPN : 1,7 GBPS
IPS : 2,7 GBPS IPS : 4.2 GBPS
AV (proxy) : 2,3 GBPS AV (proxy) : 2,8 GBPS
Sophos XG 330 Sophos XG 310
Tường lửa : 33 GBPS Tường lửa : 28 GBPS
NGFW : 5,5 GB NGFW : 4 GBPS
VPN : 3,2 GBPS VPN : 2,75 GBPS
IPS : 8,5 GBPS IPS : 5,5 GBPS
AV (proxy) : 6 GBPS AV (proxy) : 3,3 GBPS
Sophos XG 430 Sophos XG 450
Tường lửa : 41 GBPS Tường lửa : 50 GBPS
NGFW : 6 GBPS NGFW : 7,5 GBPS
VPN : 4,8 GBPS VPN : 5,5 GBPS
IPS : 9 GBPS IPS : 10 GBPS
AV (proxy) : 6,5 GBPS AV (proxy) : 7 GBPS
Firewall Sophos XG, SG series 1U Văn phòng tầm trung
Sophos SG 210 Sophos SG 230 Sophos SG 310
Firewall: 12 GBPS Firewall: 14.5 GBPS Firewall: 19 GBPS
VPN: 1 GBPS VPN: 2 GBPS VPN: 3 GBPS
IPS: 2 GBPS IPS: 3 GBPS IPS: 5 GBPS
AV (proxy): 500 MBPS AV (proxy): 800 MBPS AV (proxy): 1.2 GBPS
Sophos SG 330 Sophos SG 430 Sophos SG 450
Firewall: 22 GBPS Firewall: 28 GBPS Firewall: 30 GBPS
VPN: 4 GBPS VPN: 4 GBPS VPN: 5 GBPS
IPS: 6 GBPS IPS: 7 GBPS IPS: 8 GBPS
AV (proxy): 1.5 GBPS AV (proxy): 2 GBPS AV (proxy): 2.5 GBPS

Firewall SophosXG, SG Series 2U văn phòng lớn và trung tâm dữ liệu

Sophos XG 550 Sophos XG 650 Sophos XG 750
Tường lửa : 65 GBPS Tường lửa : 85 GBPS Tường lửa : 100 GBPS
NGFW : 9 GBPS NGFW : 10 GBPS NGFW : 11,8 GB
VPN : 8.4 GBPS VPN : 9 GBPS VPN : 11 GBPS
IPS : 17 GBPS IPS : 20 GBPS IPS : 22 GBPS
AV (proxy) : 10 GBPS AV (proxy) : 13 GBPS AV (proxy) : 17 GBPS
Firewall Sophos XG, SG Series 2U Văn phòng lớn và Trung tâm dữ liệu
Sophos SG 550 Sophos SG 650
Firewall: 45 GBPS Firewall: 65 GBPS
VPN: 8 GBPS VPN: 10 GBPS
IPS: 12 GBPS IPS: 16 GBPS
AV (proxy): 3.5 GBPS AV (proxy): 5 GBPS
>>> Xem thêm BST các Sophos firewall  ở Netsystem bên dưới nhé: