Góc tư vấn Juniper

Ứng dụng cá cược bóng đá

23/11/2016

Phá vỡ các dòng cá cược bóng đá

Như chúng ta biết. Các dòng switch layer 2 như EX2200,EX2300 và switch layer 3 như EX3300, EX3400, EX4200 và EX4300 đều hỗ trợ tính năng “ghép switch” Virtual- Chassis (hay còn gọi là stack) là tính năng cho phép lên đến bốn switch kết nối với nhau để được quản lý như một thiết bị hợp lý duy nhất.

Sau đây Góc công nghệ Juniper của apoc-eg.com xin được chia sẻ cách cấu hình Virtual-Chassis cho Switch Juniper
Ứng dụng cá cược bóng đá
I. Cài License trên switch Ex3300 Stand-alone
  • Bước 1: Bạn hãy đăng nhập vào mode Operational (CLI)
  • Bước 2: Hãy sử dụng một trong 2 câu lệnh sau để cài license
user@host>request system license addfilename | url
filename:tên file license lưu trên thiết bị
url: địa chỉ nơi lưu trữ file license
user@host>request system license add terminal
Tại dấu nháy lệnh, nhập license key.
Nếu license key hợp lệ, không có thông báo lỗi xuất hiện. Ngược lại, sẽ có thông báo lỗi xuất hiện.
Nhấn tổ hợp phím “Ctrl + D” để thoát khỏi mode license.
  • Ví dụ: Cài license từ FTP
    user@host>request system license add ftp://username@password:192.168.1.1/license.config
  • Ví dụ: cài license từ file license đặt trên thư mục gốc / của thiết bị
    user@host>request system license add /license.config .Cài License trên switch Ex3300 Virtual-chassis
Bạn chú ý nhé : Để cài License trên các thiết bị Ex3300, ta có thể cài License cho từng thiết bị trước khi thiết lập Virtual chassis hoặc có thể cài License sau khi thiết lập Virtual chassis.

Bạn có thể tham khảo thông tin hữu ích sau:
II. Thiết lập Virtual Chassis trên switch EX3300
1.1. Kiểm tra phiên bản JUNOS trên 2 thiết bị EX3300
Các thiết bị Switch Ex3300 khi tham gia vào một Virtual-chassis phải được cài cùng một phiên bản JunOS.
Để kiểm tra phiên bản JunOS, tại mode Operational, ta thực hiện câu lệnh show version như sau:
1.2. Chuyển cấu hình của 2 thiết bị EX3300 về mặc định
Trước khi cấu hình các thiết bị Ex3300 tham gia Virtual chassis, nên chuyển cấu hình của các thiết bị về mặc định (default)
Tại mode Configuration, ta thực hiện lệnh:
user@host#load factory-default
user@host#commit
1.3. Lấy serial number của các switch Ex3300
--> Chú ý , đây là bước quan trọng nhé :


1.4 Cấu hình Virtual chassis trên thiết bị sẽ làm Master
1.5. Gắn dây Virtual chassis
Trên các Switch Juniper , mặc định có port 2 và 3 trên tất cả các module uplink khi gắn vào Ex3300 sẽ hoạt động ở cấu hình mặc định là Virtual chassis port (VCP).
Hãy tiến hành gắn dây nối port 2 và port 3 trên module uplink của 2 thiết bị Ex3300 với nhau.
Nếu trong trường hợp bạn không mua được dây stack, bạn có thể dùng module quang EX-SFP-1GE-SXdây nhảy quang để biến chúng thành dây stack wise hoàn chỉnh

1.6. Khởi động thiết bị thứ 2 và kiểm tra Virtual chassic
Nhớ kiểm tra trạng thái Virtual Chassis
Lưu ý nhé :Nếu cấu hình Virtual chassis thành công, status của các member sẽ là “Prsnt”. Còn nếu chỉ có 2 thiết bị Ex3300 thì Role của một thiết bị sẽ có trạng thái “Master” và thiết bị còn lại sẽ là “Backup”. Nếu có trên 2 thiết bị Ex3300 thì tất cả các thiết bị còn lại (ngoại trừ “Master” và “Backup”) sẽ có Role là “Line-card
Kiểm tra trạng thái các cổng Uplink


Xin chúc các bạn cấu hình thành công!
Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 024 37714 417 hoặc truy cập website: https://www.apoc-eg.com/ Netsystem – đem cả thế giớithiết bị Juniper đến doanh nghiệp bạn!
Các tin bài khác