bóng đá trực tiếp

San switch thường là một chuyển mạch Fibre Channel (FC) tương thích với giao thức Fibre Channel. Các Fibre Channel kiểm tra dữ liệu gói tin tiêu đề, xác định các thiết bị điện toán có nguồn gốc và đích đến và gửi gói tin đến hệ thống lưu trữ dự định. Một chuyển mạch San switch được thiết kế để sử dụng trong một mạng hiệu năng cao với thấp độ trễ khi truyền dữ liệu.

SAN Switch Brocade

Brocade 300 SAN Switch Brocade G620 Switch
24-Port 8 Gbps Fibre Channel SAN Switch 24- and 48-Port Fibre Channel Switch with 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Brocade 6505 Switch Brocade 6510 Switch
12- and 24-Port 16 Gbps Fibre Channel Entry-Level SAN Switch 24- and 48-Port 16 Gbps Fibre Channel Entry-Level SAN Switch
Brocade 6520 Switch Brocade 7800 Extension Switch
48-, 72-, and 96-Port Fibre Channel Enterprise-Class 16-Port 8 Gbps Fibre Channel Extension Switch with 6-Port Gigabit Ethernet
Brocade 7840 Extension Switch Brocade Analytics Monitoring Platform
24-Port 16 Gbps Fibre Channel Extension Switch with 16-Port 1/10 GbE and 2-Port 40 GbE 24-Port 16 Gbps Fibre Channel Switch with Two 10 GbE ports

Nhắc đến thiết bị lưu trữ dữ liệu SAN Switch chắc chắn người dùng sẽ không thể bỏ qua San Switch IBM Brocade Qlogic là những hãng thiết bị chuyên dụng được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu.


>>>Xem thêm BST các mẫu thiết bị chuyển mạch SAN Switch bên dưới nhé:

Brocade 300

SKU: BR-360-0008-A