Bóng đá châu Âu CBS350-24XS-EU

SKU:
Bóng đá châu Âu CBS350-24XS-EU
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Bóng đá châu Âu CBS350-24XS-EU 24 x 10 Gigabit SFP+, 4 x 10 Gigabit copper ports (combo with 4 x SFP+)
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Bóng đá châu Âu CBS350-24XS-EU | CBS350-24XS | Switch Cisco CBS350

Switch Cisco CBS350 10 Gigabit Ethernet

✅So sánh cấu hình Switch Cisco CBS350 10 Gigabit Et hernet series

Switch Cisco CBS350 10 Gigabit Ethernet
Switch Cisco CBS350-8XT-EU Switch Cisco CBS350-12XS-EU
8 x 10 Gigabit copper ports
2 x 10 Gigabit SFP+ (combo with 2 x 10G copper ports)
1 x GE management port
12 x 10 Gigabit SFP+
2 x 10 Gigabit copper ports (combo with 2 x SFP+)
1 x GE management port
Switch Cisco CBS350-16XTS-EU Switch Cisco CBS350-12XT-EU
8 x 10 Gigabit copper ports
8 x 10 Gigabit SFP+ (dedicated)
1 x GE management port
12 x 10 Gigabit copper ports
2 x 10 Gigabit SFP+ (combo with 2 x 10G copper ports)
1 x GE management port
Switch Cisco Bóng đá châu Âu CBS350-24XS-EU Switch Cisco CBS350-24XT-EU
24 x 10 Gigabit SFP+
4 x 10 Gigabit copper ports (combo with 4 x SFP+)
1 x GE management port
24 x 10 Gigabit copper ports
4 x 10 Gigabit SFP+ (combo with 4 x 10G copper ports)
1 x GE management port
Switch Cisco CBS350-24XTS-EU Switch Cisco CBS350-48XT-4X-EU
12 x 10 Gigabit copper ports
12 x 10 Gigabit SFP+ (dedicated)
1 x GE management port
48 x 10 Gigabit copper ports
4 x 10 Gigabit SFP+ (dedicated)
1 x GE management port

 Khám phá những lợi thế của Cisco Business Switch + Wireless ngay bây giờ!
 Switch mạng Cisco Business CBS350 CBS250 CBS110 mới có gì?

✅Lựa chọn mã nổi bậtSwitch Cisco CBS350 10 Gigabit Et hernet

Switch Cisco CBS350 10 Gigabit Ethernet
CBS350-8XT-EU CBS350-12XS-EU
CBS350-16XTS-EU CBS350-12XT-EU
Bóng đá châu Âu CBS350-24XS-EU CBS350-24XT-EU
CBS350-24XTS-EU CBS350-48XT-4X-EU

Tỷ số bóng đá trực tiếp

Module quang SFP+ Cisco
SFP-10G-SR SFP-10G-SR-S
SFP-10G-LR SFP-10G-LR-S
SFP-10G-LRM SFP-10G-T-X
SFP-10G-ZR SFP-10G-ZR-S
SFP-10G-ER SFP-10G-ER-S
SFP-10G-SR-X SFP-10G-LR-X
SFP-10G-BX40U-I SFP-10G-BX40D-I

tỷ số bóng đá hôm nay

SFP là viết tắt của từ gì? có phải Small Form Factor không?
Cổng mini Gbic là gì và khe cắm của nó có phải chuẩn SFP không?​
Làm thế nào để chọn mua module quang Cisco 10G SFP+ cho đúng?
Định nghĩa SFP+. Bạn có biết sự khác nhau giữa SFP và SFP+ là gì?​

Sản phẩm bạn quan tâm